Thursday, October 15, 2009

Lepas-kan Aku

Apabila dia berjalan, dia menghayunkan tangan, berbanding pinggul-nya..
Apabila dia bertutur, dia menggerak-kan mulut, berbanding bibir-nya..

Dan aku sudah lama menunggu akan si dia. Lama aku tunggu akan-nya. Aku tidak pasti apakah aku mampu bertahan. Mampu-kah aku bertahan?

"Lepas-kan aku," kata-nya..
"Lepas-kan aku,"
Lepas-kan aku, dan aku akan mahu-kan kamu, lebih lagi..

Apabila dia mahu, dia mahukan matahari, berbanding bulan..
Apabila dia melihat, dia melihat bintang di dalam bilik-nya.

Lama aku menunggu-nya. Cukup lama aku menunggu akan si dia. Tidak pasti aku mampu bertahan. Aku tidak pasti aku mampu bertahan.

"Lepas-kan aku," kata-nya.
"Lepas-kan aku,"
Lepas-kan aku, dan aku akan...
mahu-kan kamu.


Sepotong kek untuk terjemahan...